Lid worden?

Informatie voor nieuwe leden

Zanggenoten is opgericht op 5 januari 2015.

De vereniging is ontstaan vanuit het enthousiasme van de dirigent en enkele leden.
In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

Het gezamenlijk musiceren en het geven van concerten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
Het houden van wekelijkse repetities en het aanwenden van andere wettelijke middelen
welke voor het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden worden verwelkomd door het bestuur en aan de dirigent en de leden van het
koor voorgesteld. Zij krijgen, in overleg met de dirigent, een voorlopige plaats toegewezen bij
de stemsoort waar zij vermoedelijk zullen worden ingedeeld. Zij ontvangen bladmuziek van
de stukken die op dat moment worden gerepeteerd.
Deze muziek zal via de mail toegestuurd worden.
Bij nieuwe leden wordt na ongeveer 4 weken een stemtest afgenomen door de dirigent.
Hierbij is tenminste één van de bestuursleden aanwezig.
Het doel van de stemtest is om te beoordelen of iemand bij de juiste stemsoort is ingedeeld,
zijn/haar stem niet verkeerd gebruikt en natuurlijk ook of hij/zij in staat is om zuiver te (leren)
zingen.
Tevens zijn nieuwe leden toelaatbaar, welke binnen het leeftijdsbestek van het koor passen.

Stemtest:

Als de stemtest met goed gevolg is afgelegd wordt verwacht dat men zich bij de secretaris
laat inschrijven als lid van onze vereniging. Vanaf dat moment moet er contributie worden
betaald. Voor de proefperiode van 4 weken is geen contributie verschuldigd.

Contributie:

De contributie bedraagt thans € 52,50 per kwartaal.

Repetitie:

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw van Liefde voor Harmonie aan
het Noordeinde 240-A in Roelofarendsveen.
Studie
Er wordt verwacht dat men thuis studeert. In de aanloop naar een concert worden met enige
regelmaat op eigen initiatief en in onderling overleg aparte groepsrepetities per stem
georganiseerd.
Enkele keren per jaar zal er een studiedag worden ingepland. Dit zal op de zaterdagen zijn
en ruim van tevoren worden gemeld.

Repertoire:

Het repertoire van het koor is afwisselend. Het enige criterium is dat het goede koormuziek
moet zijn.

Bladmuziek:

Muziek wordt via de mail naar de leden verstuurd en in de door hen aan te schaffen zwarte
map bewaard.

Kleding bij concerten:

De kleuren die op dit moment gedragen worden zijn zwart en rood. Mocht een andere kleur
nodig zijn, dan zal dit per optreden bekeken worden.

Dirigent:
Wim Loos

Bestuur:
Voorzitter Theo Huigsloot
Secretaris Hans van der Zwet
Penningmeester Johan Hiep
Leden Lia Disseldorp
Nel Groen

Verzuim:

Het bestuur gaat er van uit dat leden uitsluitend de repetitie verzuimen als dit echt
noodzakelijk is.
Verzuim moet worden gemeld aan de voorzitter.
E-mail: Theoenwendyhuigsloot@gmail.com
Tel.: 071-3312747 of 06-23357468

Nieuws:

Nieuws wordt via de mail en de website naar de leden verzonden. Dit kan zijn in de vorm van
een Nieuwsbrief, een korte mail of aanpassingen op de ledenpagina van de website
www.zanggenoten.nl.
De leden worden zoveel mogelijk over lopende zaken op de hoogte gehouden.

Beëindiging lidmaatschap:

Men kan het lidmaatschap van de vereniging per kwartaal beëindigen, door opzegging vóór
het einde van het lopende kwartaal.

Pauze en bardienst:

De consumpties tijdens de pauze worden betaald met een consumptiekaart, die voor € 11
gekocht kunnen worden bij de voorzitter. Je bent zelf verantwoordelijk voor het afstrepen van
het juiste bedrag.
De leden verrichten afwisselend bardiensten, hiervoor wordt periodiek een rooster opgesteld.

Borrel na:

Op iedere eerste donderdag van de maand is het de gewoonte om met de leden die dit
willen, na de repetitie nog gezellig met elkaar iets te drinken in de bar van Liefde voor
Harmonie.

Gegevens secretariaat:

Hans van der Zwet
Kievithof 15
2371NZ Roelofarendsveen
E-mail: zanggenoten@gmail.com of de.zwetjes@ziggo.nl