Lid worden?

Informatie voor nieuwe leden

 

Zanggenoten is opgericht op 5 januari 2015.

De vereniging is ontstaan vanuit het enthousiasme van de dirigent en enkele leden.

 

In de statuten is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

Het gezamenlijk musiceren en het geven van concerten.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Het houden van wekelijkse repetities en het aanwenden van andere wettelijke middelen welke voor het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

 

Nieuwe leden

Nieuwe leden worden verwelkomd door het bestuur en aan de dirigent en aan de leden van het koor voorgesteld. Zij krijgen, in overleg met de dirigent, een voorlopige plaats toegewezen bij de stemsoort waar zij vermoedelijk zullen worden ingedeeld. Zij ontvangen de bladmuziek van de stukken die op dat moment worden gerepeteerd.

Bij nieuwe leden wordt na ongeveer 4 weken een stemtest afgenomen door de dirigent.

Hierbij is tenminste één van de bestuursleden aanwezig.

Het doel van de stemtest is om te beoordelen of iemand bij de juiste stemsoort is ingedeeld, zijn/haar stem niet verkeerd gebruikt en natuurlijk ook of hij/zij in staat is om zuiver te (leren) zingen.

 

Stemtest

Als de stemtest met goed gevolg is afgelegd wordt verwacht dat men zich bij de secretaris laat inschrijven als lid van onze vereniging. Vanaf dat moment moet er contributie worden betaald. Voor de proefperiode van 4 weken is geen contributie verschuldigd.

 

Contributie

De contributie bedraagt thans € 52,50 per kwartaal.

 

Repetitie

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw van Liefde voor Harmonie aan het Noordeinde in Roelofarendsveen.

 

Studie

Er wordt verwacht dat men thuis studeert. In de aanloop naar een concert worden met enige regelmaat op eigen initiatief en in onderling overleg aparte groepsrepetities per stem georganiseerd.

Enkele keren per jaar zal er een studiedag worden ingepland. Dit zal op de zaterdagen zijn en ruim van tevoren worden gemeld.

 

Lid worden

Enthousiast geworden? Mail naar Zanggenoten@gmail.com of telefonisch met Elly Heemskerk: tel. 0622735727.